Hva skal du forvente hos en fysioterapeut

Hva skal du forvente når du kommer på klinikken?

De fleste som oppsøker en behandler har en eller annen form for plage. Dette kan være en akutt skade eller noe som har ”utviklet” seg over tid, noe som igjen resulterer i at du ikke bruker din kropp slik du gjerne vil. Å være i bevegelse er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk.

Som pasient bør du forvente at den behandler du oppsøker møter deg med forståelse slik at du fortest mulig skal bli god, og gir med deg verktøy du kan ta med deg hjem. Du skal forvente at du har fått en større forståelse av de plager du har, og også hvorfor de er der.

Den Manuelle behandling blir derfor brukt som et redskap, og det blir alltid tatt utgangspunkt i ditt unike behov, skade eller skavank. Det er fokus på din kropps helhet, og det blir arbeidet målrettet på å finne årsaken til nettopp dine problemer.

Hos Ravnevand Fysikalske Institutt skal du også forvente:

  1. Her vil du bli tatt høflig imot og lyttet til. Ved første konsultasjon settes det alltid av nok tid så du kan få forklart og fortelle om det du opplever. Jeg vil ta notater og stille deg spørsmål underveis, som kanskje ikke er direkte relatert til det du måtte komme for. Dette er fordi jeg ser helhetsorientert på deg, og ikke kun den vonde kroppsdel.
  2. Du blir grundig undersøkt basert på de de opplysninger som kom frem ved våres snakk. Deler av undersøkelsen er tester som er standardisert og skal gi et generelt svar. Samtidig vil andre deler av undersøkelsen være spesifikt for deg og de problemer du måtte ha slik at vi finner og forstår årsaken til dine skade eller problem. Da er det nemlig lettere og behandle deg og få deg raskt på benene igjen.
  3. At jeg som behandler gir deg redskaper i form av øvelser til videre egentrening og behandling. Det er viktig at du forstår hva og hvordan dette gjøres. I tillegg skal du få råd om hvordan du kan endre ting i den aktuelle aktiviteten som gir deg plager, og om det kan være andre aspekter i livet ditt som er med til å forsterke plagene.
  4. Du skal forvente at du forstår det som blir sagt til deg – forklaringene skal være enkle og at vi sammen tar noen oppsummeringer etter noen behandlinger om hvordan de tiltak som har blitt gjort fungerer.
  5. Jeg skal være ærlig. Vet jeg ikke svaret på ditt spørsmål, så vil jeg henvise deg videre uten og komme med noen forklaringer som er uten hold med den kunnskapen vi har i dag.
  6. Er du usikker på om du har behov for behandling etter å lest dette. Kanskje merker du noe som er på vei, eller du har en gammel skade som ikke gjør kroppen funksjonsdyktig. 

Ta kontakt, så ser vi på det.

Velkommen til Ravnevand Fysikalske Institutt!

Del