Første konsultasjon

Første undersøkelse er en nøye gjennomgang av din situasjon.

Fysioterapeuten tester funksjon og bevegelsesmønstre og utfører kliniske tester for å stadfeste en funksjonsdiagnose og årsak til problemene.

Lokalisering av smertekilder i ledd og muskulatur er også en del av dette, så vel som analysering av holdning, pust og muskulære spennings- og bevegelsesmønstre.
I tillegg gjøres eventuelle ortopediske og nevrologiske tester.

Timen ender i en felles målsetning og behandling iverksettes etter hva som er mest effektivt for dine plager.

Del