Varighet på behandling

Ved Første konsultasjon bør du planlegge 45 minutter mens de neste konsultasjonene stort sett varer inntil 30 minutter

Del