Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

  • God fysioterapi kjennetegnes ved den grunnleggende antakelsen av at evnen til fri og smertefri bevegelse er avgjørende for opplevelsen av sunnhet og ens velvære.
  • Fysioterapeuten undersøker muskel og skjelett systemet for å stille en så korrekt funksjonsdignose og deretter gi den mest optimale behandling for å kunne optimalisere din funksjon. Lidelser i muskel/skjelett-systemet kan skyldes nedarvet funksjonsfeil, overbelastninger, feilbelastninger, ulykkesskader eller muskelspenninger som følge av fysisk og/eller emosjonelt stress.

Om Fysioterapeuten Generelt

  • Norske fysioterapeuter er høgskole/universitetsutdannede fagpersoner som er offentlig godkjente.
  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner. De er underlagt Helsepersonelloven, som bl.a innebærer at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi og holde seg faglig oppdatert.

Møte med Fysioterapeuten

  • Du skal bli møtt med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier som medfører prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. Fysioterapeutens undersøkelse og behandling tilpasses den enkeltes situasjon og bygger på allment aksepterte faglige normer.

Fysioterapiundersøkelsen

  • Du skal bli grundig undersøkt, og følgende vektlegges:din sykehistorie, oppfatning av plagene og sosiale forhold helhetlig vurdering av kroppen relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med spesifikk undersøkelse og vurdering av de deler av kroppen som er relatert til plagene og funksjonsproblemene fysioterapeutens vurdering av sammenhengen mellom funn som fremkommer i funksjonsundersøkelsen og dine ressurser

Fysioterapibehandlingen

  • Du skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva plagene/funksjonsproblemene skyldes og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, samt i forhold til totalbelastning (hjemme, jobb, fritid). Aktive behandlingsformer vektlegges. Kortsiktige og langsiktige mål for behandling diskuteres og konkretiseres.